Klient przedsiębiorca

Dla klienta będącego podmiotem gospodarczym kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, tj. m. in.: